An tAgallamh as Spáinnis – The Spanish Interview

Le hÉilis agus Angela

Nasc don agallamh – Link to the radio interview

Three teachers from our school, Andrea Ní Cheallaigh, Sara Ní Bhroin and Cian Ó Tuathaláin visited Ribadavia on the 22nd of October until the 26th of October 2018. They went to the school IES Ribeiro and met with the teachers in Ribadavia.

The teachers went over there to discuss the upcoming project Erasmus+, financed by the Europian Union. This is the Erasmus + project focusing on “Medieval Villas, Sustainability and Town Twinning” in which the two schools, Colaiste Ghlór na Mara in Balbriggan and IES Ribeiro in Ribadavia communicate with one another through Skype and learn about each others’ culture and social dynamics.

Additionaly, the students in Ribadavia are learning a considerable amount of Irish and we are also learning Spanish and a little bit of Galician. The teachers visiting Ribadavia were the first phase in starting the Erasmus+ project. This project will initiate a new connection between the two twinning towns of Ribadavia and Balbriggan.

Ribadavia is known for it’s locally produced wine , the teachers from our school really enjoyed tasting the wine. The teachers met with María López Touza, mayor of Culture, and were accompanied by Manuel Araujo, technician of the OMIX of Ribadavia and Miguel García, president of the Foundation Festa da Istoria. The teachers were very impressed with how welcoming and friendly the people of Ribadavia were. The teachers were given a tour around IES Ribeiro.

Our teachers gave a presentation to the students of the Ribadavia school. They had a welcoming meal in the mountains of Ribadavia to get to know other teachers they’d be working with. The main difference between Balbriggan and Ribadavia is how well they look after their town square and the old buildings throughout the town, they managed to maintain the old buildings for tourists to enjoy when they visit the town.

The students who preform best in this project will have the opportunity to travel to Ribadavia in the month of April for a very low price, as there is a grant given to the school for the Erasmus+ project. And the students chosen in IES Ribeiro will get the chance to come to Ireland in the month of May. There will be 15 students chosen from a group of 30 in our school, Colaiste Ghlór na Mara and another 15 students chosen from a group of 60 in Ribadavia. It is anticipated that the students from our school will be accommodated by the families of the students who are attending the IES Ribeiro.

Albam den Agallamh ar Instagram 

D’imigh triúr mhúinteoir ónár ár scoil, Andrea Ní Cheallaigh, Sarah Ní Bhroin agus Cian Ó Tuathaláin go dtí Ribadavia ar an 22 lá de Dheireadh Fómhair go dtí an 26ú lá de mí Deireadh Fómhair. Thug siad cuairt ar an scoil IES Ribeiro agus bhuail siad leis na múinteoirí sa scoil.

Thaisteal na múinteoirí thall ansin chun tagairt a dhéanamh ar an tionscnamh Erasmus+ le deontas ón Aontas Eorapach. Is éard atá i gceist le Erasmus+ don tionscnamh seo ná: ‘Bailte meánaoiseacha, Inbhuanaitheacht agus Nascadh Bailte’. Beidh daltaí ón dá scoil, Coláiste Ghlór na Mara i mBaile Brigín agus IES Ribeiro i Ribadavia ag déanamh teagmháil leana chéile trí Skype agus foghlaim faoi chultúr agus saol sóisialta an bhaile.

Chomh maith leis sin tá na daltaí i Ribadavia ag foghlaim roinnt Gaeilge agus tá muidne ag foghlaim Spáinnis agus píosa Gailísise. Nuair a tháinig na múinteoirí ar cuairt go dtí Baile Ribadavia bhí sé sin mar an chead chéim chun ár dtionscnamh Erasmus + a thosú.

Beidh an tionscnamh seo in ann an ceangal idir na dá baile nasctha. Ta clú agus cáil ar Ribadavia mar gheall ar an bhfíon a thairgtear go háitiúil. Bhain na múinteoirí s’againne sult as a bheith ag blaiseadh an fhíon. Tháinig ár múinteoiri le chéile in éineacht leis an bríomhaire ar chultúr Maria Lopez Touza agus Manuel Araujo teicneoir an OMIX Ribadavia agus Miguel Garcia uachtaráin ar an Festa da Istoria.

Bhí na múinteoirí an-bhuíoch as cé chomh cairdiúil agus deas is a bhí na daoine i Ribadavia. Tugadh turas do na múinteoirí timpeall ar an scoil IES. Rinne ár múinteoirí cur i láthair os comhar na ndaltaí i Ribadavia. Bhi béile fáilte acu i sléibhte Ribadavia chun aithne a chur ar na múinteoirí eile lena mbeidh siad ag obair.

An difríocht is mo idir Ribadavia agus Baile Brigin ná an caoi go dtugann siad aire don lárcheantar agus na seanfhorgnimh timpeall air. D’éirigh leo na seanfhorgnimh a chaomhnú ionas go mbeidh turasóirí in ann cuairt a thabhairt ar na foirgnimh nuair a thagann siad ar cuairt sa tír.

Beidh deis ag na daltaí a dhéanann an obair is fearr sa tionscadal taisteal go dtí Ribadavia i mí Aibreáin ar phraghas an-íseal mar gheall go bhfuil deontas ón Aontas Eorpach don tionscnamh.

Gheobhaidh na daltaí o IES Ribeiro seans teacht thall anseo i mí Bealtaine. Roghnófar 15 mac léinn ó ghrúpa 30 inár scoil, Coláiste Ghlór na Mara agus roghnaíodh 15 mac léinn eile ó ghrúpa de 60 i Ribadavia. Táthar ag súil go mbeidh teaghlaigh na mac léinn atá ag freastal ar IES Ribeiro ag freastal ar na daltaí ónár scoil.

Baile Brigín ar Youtube! – Balbriggan on Youtube!

Le Niamh

Coláiste Ghlór na Mara agus Baile Brigín ar YouTube

Mar cuid dár gclár Erasmus+, cruthaíodh físeán faisnéise do mhúinteoirí agus daltaí IES Ribeiro a mbeidh ag glacadh páirt sa chlár Erasmus+ faoi Bhaile Brigín chun eolas a thabhairt dóibh faoin scoil agus an timpeallacht anseo. Is féidir leat teacht ar an bhfíseán ar Youtube agus maireann sé 2 nóiméad agus 53 soicind.

Is é foirgnimh nua álainn an scoil agus tá sé sin taobh istigh de phríomhchúram an fhíseáin seo. Chomh maith leis sin, tá radharc den trá agus cuan álainn atá ag Baile Brigín. Cé go bhfuil an físeán i Spáinnis is féidir é a thuiscint go héasca.

Déanann an fís mórtais ar an bhfoirgneamh álainn nua-aimseartha a fuaireamar le déanaí agus an fearas atá inti. Mar shampla, an halla spóirt agus an ionad aclaíochta, a hallaí glana agus néata, an clós mór lasmuigh le cúirteanna cispheile, a seomraí ranga ollmhóra agus a saotharlann eolaíochta agus rang teicneolaíochta suas chun dáta.

Chomh maith leis sin, taispeánann an físeán go múineann Múinteoirí Coláiste Ghlór na Mara i mbealach nua-aimseartha ag baint úsáide as teicnící cosúil le cruthú fís ranga ionas go dtuigeann na daltaí an curaclam níos fearr. Mar shampla; an físeán tíreolaíochta a cruthaíodh ag daltaí na dara bliana. Nuair a bhí an físeán á cruthú acu ní hamháin gur fhoghlaim siad tíreolas, ach scileanna cruthú físeáin a dtiocfaidh in úsáid acu go minic sa saol lasmuigh den scoil.

Tugann an físeán eolas do mhuintir IES Ribeiro ar na himeachtaí éagsúla gur féidir leat páirt a ghlacadh ann agus tú ag freastal ar Choláiste Ghlór na Mara. Mar shampla, turais scoile mar an turas go Loch Dan a thóg an ceathrú bhliain anuraidh, ranganna eacnamaíocht bhaile, foirne spóirt mar shampla foireann pheile agus cispheile na scoile agus an ceoldráma bliantúil a chuireann an ceathrú bliain ar siúl le cabhair ó Múinteoir Cian, Múinteoir Sarah agus Múinteoir Siobhán.

Ní hamháin go dtaispeánann an físeán an scoil, taispeánann sé an timpeallacht acu chomh maith. Taispeánann sé seo do mhuintir Ribadavia na rudaí gur féidir leo tnúth leo nuair a thagann siad go hÉireann. Mar shampla an trá agus cuan agus radhairc éagsúla nach bhfuil ach cúig nóiméad ón scoil sa charr.

Leis sin, taispeánann an físeán seo na hacmhainne agus deiseanna atá ar fáil do dhaoine óga i mBaile Brigín agus cruthaíonn sé nasc idir dhá bhaile a fheiceann go hiomlán difriúil ar an gcéad dul síos ach atá an-chosúil lena chéile i mbealaí éagsúla.

Ba é an físeán seo ceann dos na céad céim a thóg Coláiste ghlór na mara sa chlár iontach agus tairbheach seo.

As part of the Erasmus+ programme an informational video about Balbriggan was created to show the students and teachers taking part in the programme from Ribadavia our school and its surroundings. The video which is available on Youtube.com is 2 minutes and 53 seconds long.

The video focuses mainly on the school building and its interior, but it also features the scenic views of Balbriggan including the beach and harbour. The video is in Spanish but is very easy to understand.

The video proudly boasts Coláiste Ghlór na Maras beautifully modern interior and its equipment. Including but not limited to the sports hall and gym, its clean and neat corridors, its yard and outdoor basketball courts, its large classrooms and it’s up to date science and technology lab.

The video also shows how Coláiste Ghlór na Mara uses modern teaching and learning techniques to help the students understand the curriculum better. For example, the geography video made by the second-year students. By making this video the students learned not only geography but important video making skills.

The videos informs the people of IES Ribeiro of the fun activities students may participate in whilst attending Coláiste Ghlór na Mara. For example, school tours and adventures for example the trip taken to lough dan by fourth years last year, home economics classes, school sports teams like basketball and Gaelic football and the school musical which is annually put on by fourth years with the help of Muintreoir Cian, Múineoir Sarah and Múinteoir Siobhán.

Not only does the video show the school but also its location and surroundings. The video shows the people of Ribadavia what they must look forward to when they visit Balbriggan this year for example, the scenic and unique beach and harbour located only five-minute drive away from the school.

Not only does this video inform the people of Ribadavia on the assets and opportunities that balbriggan has to offer for young people it also forms a connection between these two towns who at first glance seem like polar opposites but when you look closer you see that they are quite similar in many unique ways.

This video not only bonds our two schools it also marks one of the first steps taken by Coláiste Ghlór na Mara in this exciting and rewarding project.

Caisleán Mhullach Íde – Malahide Castle

Le hAisling

Mar chuid den tionscnamh Erasmus+, rinneamar taighde ar chaisleán Mhullach Íde, Baile Átha Cliatha. Chuir an rang aistí le chéile faoi stair an chaisleáin. Seo a d’fhoghlaim muid.

Tháinig na Normannaigh ó Shasana sa bhliain 1171. Lena n-arm agus a gcuid fórsaí ardchéimiúla gabh siad ar Bhaile Átha Cliath. I measc na Normannach, bhí Sir Richard de Talbot, ridire ó Shrewsbury ó shliocht na Fraince. D’fhreastail sé ar a mháistir, King Henry II, go maith in ionradh na hÉireann agus tugadh na tailte timpeall ar Mhullach Íde dó thart ar an mbliain 1185. Thóg an chlann Talbot an caisleáin sa 12ú aois agus bhí sé mar áit cónaithe dóibh le os cionn 800 bliain.

Le linn na n-ocht gcéadta bliain idir 1185 agus na 1970idí, níor briseadh a n-áitreabh ag Caisleán Mhullach Íde ach amháin ar feadh tréimhse gairid ó 1649 go 1660 nuair a ghabh saighdiúirí Oliver Cromwell a gcuid tailte agus cuireadh iad i gcuideachtaí Miles Corbet, Tiarna Príomh-Bharún na hÉireann.

Tugadh faoi deara go raibh Miles mar cheann de na taibhsí a bhí iontas ar an gcaisleán. Deirtear go bhfuil sé le feiceáil le i ngual míleata sula dtéann sé isteach sna ceithre chuid a bhí fágtha de tar éis dó a chur i gcrích.

I measc taibhsí eile bhí Sir Walter Hussey, a bhí ina namhaid ag duine de mhuintir Talbot mar gheall ar a mhothúcháin i leith an Mhuire Maud Plunkett. Ar lá a bainise di, maraíodh é i gcath, agus anois deirtear go mbíonn sé sna hallaí Chaisleán Mhullach Íde chun a chuid brón a léiriú ar an dóigh a phós sí an Talbot in ionad. Is cosúil go mbíonn an Mhuire Maud sna hallaí chomh maith. Cé nach bhfuil sí mar bean óg ach mar shean bhean ag fiach do thaibhse a tríú fear céile, breitheamh áitiúil nach ndearnadh a ainm a thaifead.

Tá neart scéalta suimiúla ann faoi chaisleáin Mhullach Íde agus is cúis é sin leis an méad daoine a thagann ar cuairt ann gach lá. Milo Talbot darb ainm don bharún deireanach. Rinne sé staidéar in ollscoil Cambridge le Guy Burgess agus Anthony Blunt mar oidí. Ina dhiaidh sin tharla sé go raibh na fir sin ina spiairí Sóivéadacha, agus bheadh cairdeas Milo leo mar thoradh ar a scor luath sa bhliain 1956. Cé nach ndearnadh cúis air riamh, ghlac sé ráflaí timpeall air go dtí go bhfuair sé bás sa bhliain 1973 ag aois 60.

As part of the Erasmus plus project, we studied and researched Malahide Castle, Dublin. The class wrote essays about the history of the castle. This is what we learned.

The Normans came from England in 1171. With their superior army, they conquered Dublin. Among the Normans was Sir Richard de Talbot, a knight from Shrewsbury of French descent. He served his master, King Henry II in the invasion of Ireland and the lands around Malahide were given him around 1185. The Talbot family built the castle in the 12th century and it was a place of residence for them for over 800 years.

For 800 years, the Talbots never left the castle except for a brief period between 1649 and 1660 when Oliver Cromwell’s soldiers captured their lands and gave them to Miles Corbet, Lord of the Chief Baron of Ireland.

It is noted that Miles is one of the great ghosts of the castle. He is said to be seen in his military uniform before colapsing into the four pieces of his dismembered body that were left of him when he died.

Other ghosts included Sir Walter Hussey. He roams the castle because of his love for Lady Maud Plunkett. On their wedding day, he was killed in battle and she married one of the Talbots instead. Sir Walter Hussey is now said to be in the Castle halls to show his grief. Lady Maud is said to roam the halls as well. Though she is not a young woman, but an old widdow hunting for her third husband’s ghost, a local judge whose name was not recorded.

There are plenty of interesting stories about the Malahide castle which is another reason that so many people come and visit it every day. Milo Talbot was the last Baron. He studied in Cambridge University with Guy Burgess and Anthony Blunt as tutors. After that, it was discovered that these men were Soviet spies. Although he was never accused, Rumours were spread about Milo until he died in 1973 at the age of 60.

Conas a dhéantar cur i láthair i gceart – How to do a presentation correctly

Le Kayleigh

Don tionscadal “Erasmus+” tá orainn go leor cur i láthair a dhéanamh agus mar gheall air seo, bhí orainn foghlaim:

“Conas a dhéantar cur i láthair i gceart?”

Ar dtús, bhí orainn a fháil i ngrúpaí agus taispeántas a réiteach ar Powerpoint. Bhí an chéad thionscnamh faoi Chaisleán Mullach Íde agus ár gcuid taighde air. Sular thosaigh muid, rinne Múinteoir Cian a chur i láthair féin, faoi conas cuir i láthair a dhéanamh, agus ansin bhí orainn an ceacht sin a úsáid isteach inár dtionscnaimh.

Tá go leor rogha ann faoi conas é a dhéanamh, ach is iad seo na rudaí is tábhachtaí a d’fhoghlaim mé féin is na daltaí eile atá i mo rang.

Image result for eye contact
Teagmháil Súil

Bainistiú Ama; Níl aon duine ag iarraidh suí agus éist leat agus tú ar an sleamhnán ceanna do 5 nóiméad. Is smaoineamh maith é chun do chuid ama a réiteach, agus do chuid chur i láthair a chríochnú laistigh de dhá nó trí nóiméad. 

Coinneal do chuid sleamhnán ag 15-30 soicind an cheann agus bí cinnte go bhfuil tú in ann caint laistigh don am atá tugtha duit.

Pictiúir; Is rud an-thábhachtach iad seo, cuireann siad shaol laistigh do do thionscnamh. Cuireann siad le do chuid cainte agus déanann siad an tionscnamh i bhfad níos suimiúla.

Caint; Is é seo príomhphointe eile i do chur i láthair, agus is é seo céard ba cheart duit díriú air de bharr is é seo conas a chuireann tú do smaoineamh i láthair. Déan cinnte go bhfuil do chuid cainte in am leis na pictiúir, agus go bhfuil luas réadúil agat is tú ag caint go soiléir, tá tuiscint tábhachtach le cuir i láthair.

Teanga an Choirp agus Teagmháil Súile; Tá tú féin mar phríomhphointe i do chur i láthair! Caithfidh tú a thaispeáint go bhfuil suim agat sa rud atá á thaispeáint agat, nó ní bheidh suim ag aon duine eile ann. Tá teagmháil súile an-thábhachtach freisin, ag caint go díreach leis an lucht féachana, is rud an-mhór é seo.

Níl anseo ach cúpla rud a d’fhoghlaim muid, agus is iad na cinn is tábhachtaí agus is éasca a dhéanamh, fiú má bhíonn tú féin neirbhíseach agus tú ag déanamh do chur i láthair féin!

Gan dabht, ní rud éasca é do gach duine, ach leis na rudaí seo gur úsáid muid, bhí sé an-chabhrach agus bhí ár gcuid cur i láthair níos fear ná mar a bhí riamh!

What did we learn?

For the “Erasmus +” project we have a lot of presentations and, as such, we had to learn; “How to make a presentation?”.

At first, we had to find groups and showcase our projects on PowerPoint. The first production was to do research on Malahide Castle. When we started, Muinteoir Cian presented one himself, and then we had to use what we learned in our own project.

There are a lot of options, but these are the most important tips that my classmates and I have learned.

How do you do a presentation?

Time management; No one is going to sit and listen to you while you’re on the same slide for 5 minutes. It is a good idea to start your project and present it within two or three minutes.

Keep your slides at 15-30 second and make sure that you are keep in time with each frame as you speak.

Pictures; These are wonderful, they put life into your project. They add to your talk and thoughts to make a much more interesting and engaging activity.

Talking; This is a key point in your presentation, and this is what you must focus on as this is how you present your idea. Make sure your talk is in place with the frames, and that you keep up a good pace and tone as you present your project.

Body Language and Eye Contact; You are a key point in your own presentation! You must show that you are interested in what you’re speaking about, or no one else will be interested. Use your hands and body to motion what you’re feeling while speaking. Eye contact with your audience is important as it shows you are intent on keeping their attention.

These are just a couple of things we learned, and the ones that are the most easy to put into practice, even if you’re nervous while you’re giving a presentation they can tremendously help!

Without a doubt, it’s not easy for everyone, but with these tips we used, it was helpful and a lot of fun and was one of the best presentations we gave!

Cuairt an Mhéara – The Mayor’s Visit

Le Gráinne agus Aoife

Ar an 26ú lá de mí na Samhna mar chuid don chlár Erasmus +, tháinig Méara Fhine Gall chuig Coláiste Ghlór ná Mara chun glac leis an Bonn inár bhronn Árdmhéara Ribadavia ar Fhine Gall. Bhí sé seo mar cheann de na céad céimeanna chun cuir an clár Erasmus + a chur i bhfeidhm. Bhí go leor eagrúcháin i gceist leis an ócáid seo agus d’éirigh go maith leis.

Bhí ceithre dalta roghnaithe le hóráid a tabhairt nó fáiltiú a thabhairt chuig an Ardmhaoire chuig ár scoil. Thug Aoife Ní Ch agus James Ó B an óráid os comhair na scoile uilig faoi céard go díreach é Erasmus +. Rinne siad cleachtadh ar feadh cúpla lá roimhe chomh maith leis an maidin inár tharla sé. Bhí Darragh Ó B agus Gráinne roghnaithe chun fáiltiú a thabhairt chuig an Méara. Thug siad fáiltiú chuige ar son na scoile agus chomh maith ar son an clár Erasmus +. Ag thart ar a haon a chlog shroich an Méara an scoil.

Tháinig iriseoirí ó ‘Dublin People’ agus ‘Balbriggan Info’ chuig an scoil agus glacadh grianghraif i gcomhair na nuachtán agus i gcomhair suíomh na scoile. Nuair a shúil an Méara isteach thosaigh cór na scoile ag canadh ‘Abair leat’, amhráin faoi thábhacht teanga na hÉireann agus ár gcultúr. Le gach duine socraithe sa halla, tháinig Múinteoir Cian, an múinteoir Erasmus +, suas ós comhair na scoile ar fad chun tús a chur ar an ócáid.

Chuir sé físeán ar siúl le go leor pictiúr faoinár scoil agus faoinár gceantar. Thaispeáin sé an físeán seo chuig muintir Ribadavia cúpla mhí níos luaithe. Ansin tháinig Aoife agus James suas ós comhair an slua mór agus dúirt siad a n-óráid. Ní hamháin go raibh siad ag caint faoi cé chomh maith is a raibh an deis seo, ach labhair Aoife agus James faoi ná rudaí a beidh orainn a dhéanamh. Tar éis sin, tháinig Múinteoir Cian ar ais suas chomh maith le Múinteoir Andrea (teagascóir na hidirbhliana), múinteoir Sarah (múinteoir Spáinnis) agus Múinteoir Fiachra (an leas-phríomhoide) suas leis an Méara.

Bhronn dalta, Ella, an bonn ar an Méara. Thug an Méara óráid bheag faoi cé chomh bródúil is a bhfuil sé go bhfuil muid ag déanamh ionadaíocht dár gceantar agus faoi na háiseanna éagsúla inár gceantar. Tháinig críoch leis an lá le cúpla dalta ón gcéad bhliain ag seinm amhráin traidisiúnta agus d’fhág an Méara. Tús maith leath na hoibre

On the 26th of November as part of the Erasmus + program, the mayor of Fingal came to Coláiste Glór Na Mara to accept the medal presented by the Mayor of Ribadavia to Fingal. It was one of the first steps to get the Erasmus + program into full swing. There was a lot of preparation involved with this occasion and it went incredibly well!

Five students were chosen either to give a speech or to give welcome the mayor to our school or present the medal to the Mayor. Aoife Ní Ch and James Ó B were chosen to give a speech in front of the whole school on what the Erasmus + program was all about. They were practicing the whole day as well as the days that led up to this important event.

Darragh and Gráinne were chosen to welcome the Mayor. They were welcoming him on behalf of the school as well on behalf of the Erasmus program. At around one o’clock the Mayor arrived at the school. Reporters from ‘Dublin People’ and ‘Balbriggan Info’ came to the school and pictures were taken for the papers and the school’s website.

When the Mayor walked into the school, the school’s choir began to sing ‘Abair leat’ a song about the importance of the Irish language and our culture. With everyone settled into the hall Múinteoir Cian, the Erasmus + teacher, came up in front of the school an begin the event. He put on a video that showed pictures of the school and of our local region. He showed this same video to the people of Ribadavia only a few months beforehand. Then Aoife and James walked up in front of the big crowed and gave their speech.

They weren’t only just talking about how good this opportunity is but also what we will be doing. Afterwards Múnteoir Cian came back up along with Múinteoir Andrea (transition year instructor), Múinteoir Sarah (Spanish teacher), Múinteoir Fiachra (vice-principal) and the Mayor. A student, Ella, presented the medal to the Mayor. The Mayor then gave a short speech on how proud he was of our school for representing our local region and about our amenities in our local region. The day came to a close with a few students from first year playing traditional Irish songs as the mayor left the school. Tús maith leath na hobire.

Ag Foghlaim faoi Thagairtí Tríú Leibhéal

Le hElla, Holly agus Hannah

Nuair a bhí an tionscnamh Erasmus+ á dhéanamh againn d’fhoghlaim muid conas tagairtí a dhéanamh. Is scil iontach tábhachtach é seo a bhíonn riachtanach sa choláiste nuair atá tú ag scríobh aistí. Caithfidh muid tagairtí a dhéanamh chun creidiúint a thabhairt chuig an bhfoinse inár fuair muid an eolas. Tá sé tábhachtach é seo a dhéanamh chun bradaíl a sheachaint agus freisin chun a thaispeáint go ndearna muid an taighde. Ba chóir go mbíonn tagairtí i gcónaí i gceart ionas go mbíonn an léitheoir in ann teacht ar an bhfoinse.

Mar shampla: má léann tú leabhar chun taighde a dhéanamh d’aiste, caithfidh tú tagairt a dhéanamh don leabhair sin.

Bhí ar gach duine sa rang aiste a scríobh faoi Chaisleán Mullach Íde agus cúig tagairt a dhéanamh ag bun an aiste. Thug sé seo an seans dúinn cleachtadh a dhéanamh ar thagairtí a thabhairt.

Is féidir leat tagairt a dhéanamh chuig leabhair, suíomh idirlíon, alt, nuachtáin, blag, ríomhphoist nó agallamh. Tá cúpla stíl difriúil chun tagairtí a dhéanamh. D’úsáid muid an stíl APA agus muid ag foghlaim.

Mar shampla má tá tú ag iarriadh tagairt a thabhairt chuig leabhair a léigh tú, caithfidh tú an próiseas seo a leanúint;

Sloine an údar, inisealacha (bliain). Teideal. Áit a foilsiú é: Foilsitheoir.

Tá sé tábhachtach go mbíonn an struchtúr ceart agat agus go cuireann tú na lán stad agus na braicéid sna háiteanna cearta.

Seo list de na saghas tagairt agus conas iad a dhéanamh:

Leabhair le níos mó na údar amháin:

Sloine an údar, inisealacha agus dara ainm an údar. (Bliain). Teideal. Áit a foilsiú é. Foilsitheoir.

Blogs:

Cuir teideal na teachtaireachta agus an URL san áireamh. Tabhair faoi deara nach bhfuil teidil le haghaidh míreanna i bpobail ar líne (mar shampla, blaganna, grúpaí nuachta, fóraim) á gcló iodálach. Mura bhfuil ainm an údair ar fáil, cuir ainm an scáileáin ar fáil.

Alt Nuachtáin: Sloinne an údair, Inisealacha. (Bliain mí lá de foilsiú.) Teideal an Nuachtáin. Imleabhar agus / nó uimhir eisiúna (más infheidhme), lch. Uimhir leathanach.

Suíomh Gréasáin / leathanach ar láithreán gréasáin: Sloinne an údair, Inisleacha. (Dáta foilsithe má tá sé ar fáil; n.d. – gan dáta – más rud é nach bhfuil). Teideal an ailt. Teideal an láithreáin ghréasáin. Dáta faighte. Ón URL.

While we were doing the Erasmus project we learned how to make references. Referencing is an important skill that is necessary when writing essays. We thought it was important to learn this skill as it was something we would have to do again and again in university.

It’s important to make references to give credit to the source of information. We do this to avoid plagiarism and also to show our research. It is necessary that references be accurate so that the reader can trace the source of information. For example if you were writing an essay and based some of your information off a book you have to reference that book.

Each student was given the task to write an essay about Malahide Castle. In this essay we had to make five references to the research we had done. This allowed us to practice or referencing skills.

You can reference many things in an essay including articles, books, websites, blogs, interviews, emails or newspapers. There are different styles of referencing but we used the APA style of referencing while we were learning.

For example if you want to reference a book you must use this specific structure;

Author Last name, Initials (Year). Title. Place of publication: Publisher.

It’s important to have the structure correct and to put all the full stops and brackets in the right places.

Here’s a list of the different things to reference and how to reference them:

Book with more than one author:

Author Last name, Initials & second author Last name, Initials. (Year). Title. Place of publication: Publisher.

Print Newspaper article:

Author(s) Last name, Initials. (Year Month Day of publication). Article title. Newspaper title, Volume and/or Issue number (if applicable), pp. page number.

Website/ page on a website:

Author(s) Last name, Initials. (Date published if available; n.d.–no date– if not). Title of article. Title of web site. Retrieved date. From URL.

Blogs:

Include the title of the message and the URL. Please note that titles for items in online communities (e.g. blogs, newsgroups, forums) are not italicized. If the author’s name is not available, provide the screen name.

Fáilte go dtí an Tionscnamh – Welcome to the Project

Le Múinteoir Cian

Dia daoibh a phobail scoile uile agus go raibh míle maith agaibh as ucht suim a léiriú sa bhlag seo agus inár dtionscnamh Erasmus+. Is mise Múinteoir Cian agus táim chun labhairt ar son foireann Erasmus+ maidir leis an gclár idirnáisiúnta a bheidh ar bun againn i mbliana.

Ar dtús, táim cinnte go bhfuil go leor ar an suíomh seo nach bhfuil a fhios agaibh céard is Erasmus+ ann. Is éard is Erasmus+ ná clár maoinithe ag an Aontas Eorpach do scoileanna ag an meánleibhéal. Ceithre bhliain ó shin, chuir múinteoir Bláithín agus Múinteoir Carly isteach ar an gclár speisialta seo agus is i mbliana, tar éis an-chuid pleanáil agus obair pháipéir, a fuair an scoil an solas glas le dul ar aghaidh leis an dtionscnamh. I mbliana, in éineacht liomsa, tá Múinteoir Sarah agus Múinteoir Andrea ag obair mar chomhordaitheoirí ar an dtionscnamh agus an fhoghlaim á stiúradh ag an triúr againn.

Chun tionscnamh Erasmus+ a chur i gcrích, iarrtar ar mhúinteoirí agus daltaí staidéar féin-stiúrtha a dhéanamh. Suíonn sé seo isteach go hiontach le misin na hidirbhliana. Seachas a bheith ag éisteacht le múinteoir amháin agus curaclam seanbhunaithe á mhúineadh acu, bíonn déagóirí ag obair as a stuama féin maidir le topaicí a roghnaítear i rith na bliana.

Idir an dá linn, déanann scoil Eorpach i dtír eile staidéar ar na topaicí céanna. Úsáidtear cás-staidéir áitiúla agus déantar comparáid eatarthu, ionas go bhfuil plé ar siúl idir an dá scoil agus an dá cheantar.

Nascadh ár scoil le Ribadavia na Spáinne, i réigiún Galicia, san iarthuaisceart. Tá an-chuid cosúlachtaí idir ár mbailte. Go háirithe maidir lenár stair mheánaoiseach choitianta. Mar sin féin, tá difríochtaí ann agus is anseo gur féidir linn foghlaim óna chéile. Chosain Ribadavia an lárcheantar stairiúil atá acu, a mheallann turasóirí go leanúnach i rith na bliana. Sin rud nach bhfuil againn i mBaile Brigín. Ach, a chairde, féachaigí ar chúrsaí eacnamaíocha an bhaile seo, atá ag dul ó neart go neart.

Fógraíodh i Mí na Samhna 2018 go raibh rialtas na hÉireann chun €20 milliún a thabhairt go Baile Brigín chun an cuan a fhorbairt agus a chur chun cinn mar shuíomh turasóireachta i mBaile Átha Cliath. Is í Baile Brigín an baile in Eoraip leis an daonra is óige. Cé acu ab fhearr chun an taighde agus an fhorbairt don turasóireacht a chur i gcrích ná ár ndéagóirí féin. Chuirfimis i dteagmháil iad le seanbhaile eile san Eoraip a d’fhoghlaim ceachtanna maidir le hinfheistiú agus turasóireacht, agus a bheadh in ann na ceachtanna sin a chur ar aghaidh chucu.

Tá nascadh bailte mar chuid lárnach den tionscnamh seo. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh seo Baile Brigín agus Ribadavia a cheangal le chéile mar ghaol amach anseo. Leis seo, cuirfear tús le tionscnaimh agus foghlaim fadsaolach, ní hamháin dár ndaltaí agus dár scoil, ach don phobal iomlán.

Déanfar comparáid idir an dá bhaile go fadtéarmach agus foghlaimeoidh ár mbaile conas go mbeidh muid in ann buanna Ribadavia a úsáid chun ár saol anseo i mBaile Brigín a fheabhsú. Tionscnamh ár scoile ná an chéad chéim chun an ré nua seo a chur ar an bhfód.

Agus Erasmus+ ar bun againn sa scoil, agus ár ndaltaí i mbun taighde agus foghlaim neámhspleách agus obair pháirce allamuigh, forbróidh siad scileanna nach bhfuil ar fáil díreach sa seomra ranga.

I saol gairme an lae inniu, céard atá níos tábhachtaí ná scileanna cumarsáide a bheith go binn ag daltaí. Ní hamháin go mbeidh ár ndaltaí ag foghlaim le chéile go neámhspleách, ach beidh siad ag teacht ar ais chuig na co-ordaitheoirí leis na torthaí, ag fáil aiseolais, agus ag dul ar ais chun an obair atá déanta acu a fheabhsú. Ansin, rachaidh siad chomh fada lena leithéidí sa Spáinn chun na torthaí a thaispeáint agus beidh siad in ann a bheith muiníneach faoin méid atá le rá acu.

Beidh Gaeilge, Béarla, Spáinnis agus Gailísis ar bun acu. Imithe uainn atá na laethanta nuair atá muid in ann cumarsáid a dhéanamh trí theanga amháin go díreach. Tá teangacha agus scileanna aistriúcháin mar bhunscil i saol na hoibre sa lá atá inniu ann. Nuair a fheiceann fostóirí Erasmus Plus ar CV ár ndaltaí as seo amach, tuigfidh siad ar an bpointe na buntáistí a bhain leis an tionscnamh agus na scileanna atá pioctha suas ag na daltaí.

I rith an tionscnamh, roghnófar daltaí a sheasann amach sa tionscnamh seo chun dul chuig Ribadavia agus saol an bhaile a bhlaiseadh mar thoradh ar an obair chrua. Beidh na costais dó seo clúdaithe beagnach go hiomlán ag an Aontas Eorpach. Taispeánann sé seo an tairbhe dár ndaltaí an tábhacht a bhaineann leis an Aontas Eorpach, conas mar a oibríonn sé inár bhfábhar, agus conas go bhfuil sé tábhachtach dúinn ár ngaol lenar comharsana Eorpacha a choinneáil.  n Bua amháin atá ag Ribadavia ná go bhfuil stair fhada acu a chéiliúrann siad go rialta. Seo anois físeán turasóireachta don bhaile a thaispeánann an seanbhaile álainn.